• 1glowna-dzienotwartyfb.jpg
  • 2glowna-lekcjeotwarte.jpg
  • 3glowna-covid-19.jpg
  • 4glowna-hetmanyodwolane.jpg
  • 5glowna-boiska.jpg
image

Dwujęzyczność

Dwujęzyczność w naszej szkole. Czytaj więcej
image

Wymiany

Wymiany międzynarodowe młodzieży szkolnej Czytaj więcej
image

Konkursy

Konkursy z udziałem naszych uczniów Czytaj więcej
image

Po lekcjach

Oferta szkoły dla uczniów aktywnych także po lekcjach. Zajęcia dodatkowe, kółka, programy itp. Czytaj więcej
  • 1
Drukuj

Projekt "Uczenie się przez całe życie" Comenius

Nasza szkoła od września 2010 r. do 2012 r. uczestniczyła w programie Comenius - Partnerskie Projekty Szkół, finansowanym ze środków Unii Europejskiej. Beneficjentami tego programu są: 46. LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Czarnieckiego (Warszawa/Polska), Maria-Ward-Gymnasium (Bamberg/Niemcy), Bienaventurada Virgen Maria (Barcelona/Hiszpania) oraz Budapesti Ward Maria Gimnazium (Budapeszt/Węgry).

W 2010 roku w Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie" złożono 954 wnioski z całego kraju o dofinansowanie. 522 wnioski odrzucono, 432 zaakceptowano. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego, składającego się z oceny formalnej złożonych dokumentów oraz oceny merytorycznej, zgłoszony przez nas projekt otrzymał na poziomie europejskim status "ZAAKCEPTOWANY", uzyskując 93.25 p. na 100 możliwych. Przyznane dofinansowanie wynosi 20 000 euro.

Projekt nosi tytuł "Zastosowanie energii odnawialnych w długofalowej ochronie środowiska w najbliższej okolicy". Koordynatorem z ramienia szkoły jest p. Mirosława Chmielewska-Dryszel.

Drukuj

Spotkanie w Bambergu 18 - 22.10.2010 r.

W dniach 18-22.10.2010 uczniowie klasy 3an pod opieką p. Tatiany Jabłońskiej uczestniczyli w pierwszym spotkaniu szkół partnerskich w Bambergu (Niemcy). Każda ze szkół przygotowała prezentację o energiach odnawialnych. Nasi uczniowie zaprezentowali energię pozyskiwaną z wiatru. Spotkanie miało na celu wzajemne poznanie się, stworzenie koncepcji enegii dla szkół i zwiedzanie zakładów energii odnawialnej w Bambergu i okolicach.

Drukuj

Comenius w Budapeszcie 25 - 30.03.2011 r.

Uczniowie klasy 3 AN ( Ania Balicka, Sandra Tarasiewicz, Martyna Wiśniewska, Przemek Paszkowski, Alex Schmitz) pod opieką p.Mirosławy Dryszel i Tatiany Jabłońskiej, gościli w Maria Ward Gimnazium w Budapeszcie. Było to kolejne spotkanie szkół partnerskich, uczestniczących w projekcie Comenius.

Młodzież z 4 krajów (Polska, Węgry, Hiszpania, Niemcy) uczestniczyła w warsztatach dotyczących energii odnawialnych, tworzyła koncepcję energii dla szkół, projektowała ulotki oraz gry propagujące ochronę środowiska. Uczniowie wzięli również udział w konkursie fotograficznym "Energetyczny Budapeszt".
Polska grupa stworzyła maskotkę projektu. Jest nią miś z wiatraczkiem - symbol natury z symbolem energii z wiatru.

Drukuj

Comenius w Polsce 10 - 15.10.2011 r.

Comenius na Targówku

Projekt Comenius to jeden z czterech programów sektorowych programu "Uczenie się przez całe życie", który wspiera finansowo oraz merytorycznie partnerską współpracę europejskich placówek edukacyjnych, polegającą na realizacji wspólnego projektu.

W dniach 10-15.10.2011 r. odbył się projekt Comenius w Polsce (Warszawa/Targówek). Jego uczestnikami byli uczniowie XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie (maturalna klasa językowa - IV AN, 19 osób) oraz młodzież zagraniczna z niemieckiego Maria-Ward-Gymnasium Bamberg (2 nauczycieli, 10 uczniów), hiszpańskiego Bienaventurada Virgen Maria Barcelona (2 nauczycieli, 4 uczennice), i węgierskiego Budapesti Ward Maria Gimnazium Budapeszt (2 nauczycieli, 7 uczniów) oraz polscy opiekunowie i dyrekcja 46 LO.

Temat "comeniusowego" projektu brzmi: "Odnawialne źródła energii i ich zastosowanie w najbliższej okolicy".
Przez 5 dni projekt Comenius realizowany był pod czujnym okiem koordynatora, pani Mirosławy Chmielewskiej-Dryszel, wychowawcy klasy IVAN. Młodzież tworzyła prace, których celem było zebranie i rozpowszechnienie informacji dotyczących odnawialnych źródeł energii.

Dzięki gościnności pani Marii Górskiej warsztaty odbywały się w Czytelni Naukowej Nr 1 przy ul. Św. Wincentego 85. Miejscem realizacji zadań była także nasza szkoła - 46 LO przy ul. Żuromińskiej 4.

W ramach przedsięwzięcia odbyło się wiele ciekawych wycieczek, podczas których uczniowie mogli zobaczyć na własne oczy zastosowanie energii odnawialnych. Niesamowite praktyczne lekcje, połączone z dotychczas zdobytą wiedzą teoretyczną, dały pełniejszy obraz zagadnienia energii odnawialnych. Uczniowie najchętniej wspominają wycieczkę do elektrowni wodnej w Dębem. Wirujące turbiny tuż nad ich głowami oraz przejście po wąskim moście nad rzeką wywarły niesamowite wrażenie na uczestnikach. Wizyta zobrazowała uczestnikom projektu, jak uzyskuje się energię z daru natury, jakim jest woda.
Oto szczegółowa relacja z realizacji projektu Comenius w Polsce:

Dzień pierwszy 10.10.2011 r.

Nasi goście przyjechali do Polski. Kolacja powitalna rozpoczęła się o godz. 21.00 w pierogarni "Zapiecek" na Starówce. Zagraniczna młodzież została powitana przez koordynatora projektu Comenius i dyrekcję 46 LO. Na kolacji pojawiły się bardzo ważne osoby: pan Grzegorz Zawistowski - Burmistrz Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz pan Sławomir Antonik - Wiceburmistrz Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Spotkanie miała na celu zintegrowanie uczestników projektu. Zagraniczni goście mieli również okazję posmakować polskiego danie - pierogów.

Dzień drugi 11.10.2011 r.

Dzień rozpoczął się powitaniem młodzieży przez wicedyrektora 46 LO panią Małgorzatę Nogańską w Czytelni Naukowej Nr 1. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach zapoznawczych, następnie zostali oprowadzeni po naszej szkole. Po południu zwiedzali Warszawę. Zapoznawczy rajd po mieście pozwolił zagranicznym kolegom poznać ciekawe zakamarki polskiej stolicy. Młodzież była zachwycona!

Dzień trzeci 12.10.2011 r.

Uczestnicy projektu zostali przyjęci przez władze Dzielnicy Targówek w Ratuszu. Tam wysłuchali prelekcji dotyczącej zaangażowania dzielnicy w ochronę środowiska. Spotkaniu przewodniczył wiceburmistrz pan Sławomir Antonik, obecni byli również Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska pani Anna Sałata, dyrektor 46 LO pan Marek Nocuła, pani Mirosława Chmielewska-Dryszel oraz pan PiotrTokarski w roli tłumacza. Targówek jako "zielona dzielnica" wywarł na uczniach duże wrażenie. W południe uczestnicy projektu udali się do Gimnazjum Nr 142 im. Roberta Schumana przy ul. Olgierda, które korzysta z energii słonecznej. Znajdujące się na dachu szkoły kolektory słoneczne oraz pompy cieplne umożliwiają szkole pozyskiwanie energii elektrycznej i cieplnej. W gimnazjum obejrzeliśmy prezentację multimedialną o energii odnawialnej i kosmosie, przygotowaną przez panią Jadwigę Poznańską, nauczycielkę fizyki. Po południu pojechaliśmy na wycieczkę do Mszczonowa, gdzie zwiedziliśmy Geotermię Mazowiecką, a także skorzystaliśmy z basenów wody geotermalnej. To była atrakcja!!!

Dzień czwarty 13.10.2011 r.

Uczniowie z nauczycielami zwiedzili elektrownię wodną w Dębem. Po południu uczestnicy projektu zostali zaproszeni do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ul. Konstruktorskiej w Warszawie. NFOŚiGW wspólnie z wojewódzkimi funduszami jest filarem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska. Najważniejszym zadaniem funduszu w ostatnich latach jest efektywne wykorzystywanie środków z Unii Europejskiej przeznaczonych na rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska w naszym kraju. Młodzież biorąca udział w projekcie Comenius została powitana przez pana Krzysztofa Abramczyka. Dowiedzieliśmy się, że budynek funduszu ma na dachu kolektory słoneczne, z których czerpie energię elektryczną. Na miejscu przedstawiono nam obszerną prezentację multimedialną dotyczącą solarów oraz polityki proekologicznej funduszu.

Dzień piąty 14.10.2011 r.

W tym dniu odbyło się wiele gier ekologicznych i quizów. Zaprezentowano również osiągnięcia uczniów w Comeniusie. Wieczorem z okazji Dnia Edukacji Narodowej zagraniczni nauczyciele zaproszeni zostali na uroczystości do teatru Rampa przy ul. Kołowej na Targówku, a uczniowie wspólnie z polską młodzieżą spędzali wieczór na warsztatach w 46 LO.

Dzień szósty - 15.10.2011 r.

Pożegnanie oraz odjazd młodzieży zagranicznej.

Comenius w Polsce realizowany był w bardzo dobrej atmosferze, uczniowie zza granicy oraz polska młodzież szkolna współpracowali ze sobą tworząc grupy międzynarodowe. Uczestnicy porozumiewali się w języku niemieckim, czasami wspierano się językiem angielskim. Działalność grup skupiała się na energii odnawialnej i jej zastosowaniu. Udana współpraca i realizacja projektu Comenius poszerzyły młodym ludziom spojrzenie na świat, a nowe znajomości dowiodły, że bez względu na kraj czy kulturę, potrafimy tworzyć nowe więzi. A skąd to wiem? Uczestniczyłam w projekcie Comenius w Budapeszcie oraz w Warszawie.

Drukuj

Comenius w Barcelonie 19 - 24.03.2012 r.

XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie jest zaangażowane w projekt Comenius, którego temat brzmi: "Zastosowania energii odnawialnych w długofalowej ochronie środowiska w najbliższej okolicy". Beneficjentami programu są szkoły z czterech państw, takich jak: Polska, Niemcy, Węgry i Hiszpania. Nieodłącznym elementem współpracy jest uczestniczenie młodzieży w warsztatach organizowanych na terenie państw uczestniczących w przedsięwzięciu.

W ramach projektu uczniowie XLVI LO odwiedzili już szkoły w Bambergu - Niemcy i w Budapeszcie -Węgry. W październiku 2011 r. nasza szkoła miała przyjemność organizować międzynarodowe warsztaty o tematyce ekologicznej w Warszawie i okolicy. Wraz z młodzieżą z Niemiec, Węgier i Hiszpanii zwiedziliśmy elektrownię wodną w Dębe, elektrownię geotermalną w Mszczonowie czy też centrum energii odnawialnych w Gimnazjum nr 142 im. Roberta Schumana. Jednym z głównych elementów programu były także prezentacje uczniów dotyczące ochrony środowiska w ich państwach.

Po wizycie w Polsce przyszła kolej na odwiedzenie Barcelony. Dnia 19 marca 2012 r. cztery uczennice z klasy 3 AN - Sylwia Kuczyńska, Sylwia Kosińska, Sandra Cichońska i Iwona Dawidczyk - wraz z wychowawczynią a zarazem koordynatorem projektu p. Mirosławą Chmielewską- Dryszel i wicedyrektorką szkoły p. Małgorzatą Muter- pojechał do Hiszpanii. Tam spędziły 5 dni uczestnicząc w warsztatach związanych z energią odnawialną oraz zwiedzając miasto.

Projekty realizowany był w szkole Bienaventurada Virgen Maria. Hiszpańska młodzież wraz ze swoim nauczycielami, przywitała nas na lotnisku i przetransportowała do hotelu. Tam spotkałyśmy się z resztą uczestników projektu i udaliśmy się na kolację przywitalną do restauracji. Atmosfera była bardzo przyjazna i radosna. Następnego dnia od rana zabraliśmy się do pracy. Ustaliliśmy program pobytu, po czym, podzieleni na 4 grupy, zaczęliśmy tłumaczyć grę ekologiczną z języka niemieckiego na języki: polski, hiszpański i węgierski. Tłumaczenie zajęło nam kilka dni, ponieważ na grę składało się wiele pytań, które trzeba było odpowiednio skonstruować i wprowadzić do komputera w odpowiedniej formie.

Po pracy był czas na na zwiedzanie. Pierwszego dnia obejrzałyśmy szkołę katolicką Bienaventurada Virgen Maria, która wywarła na nas duże wrażenie. W szkole znajdowała się kaplica, duża aula, na której mieliśmy okazję oglądać "Sprachen Fest", czyli przedstawienie w kilku językach, którego głównym tematem była ochrona Ziemi. W kolejnych dniach zwiedziłyśmy piękny Parc Güell autorstwa A. Gaudiego, gdzie znajdowały się budynki niczym ze scenografii Jasia i Małgosi czy taras o pięknej formie fali, z którego rozpościera się widok na Barcelonę i Morze Śródziemne. Innym szczególnie pięknym miejscem, które mogliśmy zobaczyć to Sagrada Familia, ogromna i zapierająca dech w piersiach świątynia, której głównym architektem był również wspomniany Antoni Gaudi. Część miasta mogliśmy zwiedzić z przewodnikiem, który pokazał nam wiele ciekawych historycznych miejsc Barcelony. Przykładem mogą być kolumny z czasów, gdy miasto było częścią Imperium Romanum.

Wyjazd zakończył się kolacją pożegnalną w klimatycznej restauracji, jednak atmosfera była mniej optymistyczna niż w pierwszym dniu . Wiedzieliśmy, że następnego dnia wracamy do domu. Dzień 24 marca był ostatnim dniem w Barcelonie. O godzinie 12.00 wraz z uczennicami z Niemiec pojechaliśmy na lotnisko. Powrót do domu był spokojny i pełen refleksji na temat ostatnich dni.

Drukuj

Comenius w Bambergu II 24 - 28.06. 2012 r.

Comenius w Bambergu II 24 - 28.06. 2012 r.

Ostatni wyjazd projektu COMENIUS odbył się w dniach 24 - 28.06.2012. Pięcioro uczniów z klasy IV AN wraz z panią Mirosława Chmielewska- Dryszel i panem Mirosławem Bruzikiem pojechało do Bambergu, pięknego miasteczka na terenie Bawarii, a właściwie Górnej Frankonii.

Podczas projektu mieliśmy okazję zwiedzić Bamberg, uczestniczyć w jubileuszu 1000-lecia katedry w stylu gotyckim, zwieńczonej czterema wieżami (Bamberger Dom), zachwycić się ogrodem różanym, obejrzeć grobowiec papieża Klemensa II, winnice na brzegach Menu, klasztor, produkujący energię odnawialną oraz okolice Bambergu. Poza zwiedzania opracowywaliśmy raport końcowy projektu oraz produkty końcowe. Sfinalizowaliśmy pracę nad grą ekologiczną, która miała być dowodem dziełań w grupach i podczas projektu.

Wszystkie założenia przedsięwzięcia zostały zrealizowane, a jego uczestnicy mieli okazję poznać inne narodowości i zintegrować się między sobą. W drodze powrotnej znaleźliśmy czasu na zwiedzenie Berlina, co było bardzo miłą niespodzianką.

Opracował - Przemysław Paszkowski

Drukuj

Ankieta dotyczącą recyklingu i energii odnawialnej

Wyniki ankiety przeprowadzonej w ramach projektu Comenius (2010-2012)
W 46. Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi została przeprowadzona wśród uczniów ankieta dotycząca recyklingu i energii odnawialnych. Poniżej znajdują się rezultaty przeprowadzonego kwestionariusza i postulaty dotyczące tego, co zamierzamy zmienić w naszej szkole.

1. 59% uczniów naszej szkoły twierdzi że nie używamy papieru pochodzącego z recyklingu, teraz wiemy że to wymaga zmiany - chcemy by idea używania takiego papieru była wspierana w naszej szkole !

2. Znacząca większość uczniów naszej szkoły ( 79% ) twierdzi, że nie obchodzimy się oszczędnie z papierem przeznaczonym do kserowania , chcemy to zmienić - uważamy że nie powinni się marnować papieru !

3. Na pytanie czy rozdawane kopie podczas zajęć lekcyjnych są oszczędnie gospodarowane 36% uczniów naszej szkoły odpowiedziało przecząco - jest to dobry wynik jednak należy go poprawić - nie powinno się wykonywać więcej kopi niż jest to konieczne !

4. 87% uczniów twierdzi, że butelki plastikowe nie są wyrzucane do pojemników na plastik, ten wynik jest niedopuszczalny, koniecznie trzeba to zmienić !

5. Większość uczniów ( 86%) twierdzi że nie ma w naszej szkole systemu ponownego przetwarzania butelek na napoje, wspieramy ideę zmiany tego stanu rzeczy ! Chcemy by butelki były ponownie przetwarzane.

6. Znacząca większość uczniów naszego liceum ( 91% ) twierdzi, że gdy opuszcza się salę lekcyjną- wyłącza się tym samym światło w pomieszczeniu. Ten wynik jest zadowalający, jednak powinniśmy zadbać o to by przy każdy wyjściu z sali wyłączać światło.

7. 77% uczniów naszej szkoły twierdzi, że kontrolowane jest przez kogoś to, czy światło w sali lekcyjnej po jej opuszczeniu jest zgaszone. Jednak uważamy że trzeba ten wynik stanowczo polepszyć.

8. Uczniowie naszej szkoły odpowiedzieli na pytanie : Jak długo można pracować przy laptopie którego ilość energii wynosi 1 kWh ponad to obciążenie jest równe 20 wat twierdząc, że liczba ta się wacha między 80-120 h.

9. Ponad 90 % uczniów naszego liceum uważa że wietrzy się sale lekcyjne wystarczająco długo, ten wynik jest zadowalający.

10. 78% uczniów naszej szkoły twierdzi że ogrzewanie w szkole jest oszczędzane, chcemy jednak ten wynik jeszcze polepszyć i nie włączać ogrzewania kiedy to nie będzie konieczne.

11. 43 % uczniów twierdzi że śmieci w naszej szkole nie są oddzielnie zbierane. Trzeba to zmienić, ten stan rzeczy jest niedopuszczalny.

12. Większość uczniów twierdzi że zużyte baterie nie są oddzielnie zbierane w szkole oraz że nie są oddzielnie sortowane, uważamy że te rezultaty wymagają zmian - powinno się np. postawić pojemniki na zużyte baterie.

13. Uczniowie naszego liceum odpowiedzieli również na pytanie : Co oznaczałoby dla naszego środowiska to że śmieci byłyby nieprawidłowo zbierane i sortowane - ponad 90% uczniów zdaje sobie sprawę że w skutego tego powstałby smog i podłoże byłoby zanieczyszczone, jest to dobry wynik.

14. 55 % uczniów twierdzi , że w naszym liceum już teraz wspierane są metody odzyskiwania energii odnawialnych , ten wynik musi stanowczo ulec poprawie ! Powinno się prowadzić kampanie uświadamiające uczniom jak istotne jest czynne dbanie o środowisko w którym żyjemy.

Więcej artykułów…