Drukuj

08-19.02.2021 R. PROJEKT POWIETRZE – CUD NATURY

"Powietrze - cud natury" to nasz wewnątrzszkolny projekt, który został zrealizowany na lekcjach przyrody. Opracowywaliśmy następujące zagadnienia:

  1. Budowa atmosfery.
  2. Składniki powietrza.
  3. Wpływ tlenu na procesy spalania i oddychania.
  4. Fotosynteza, obieg tlenu i tlenku węgla (IV) w powietrzu.
  5. Warunki dla rozwoju roślin- hodowle.
  6. Czystość powietrza w naszym mieście.
  7. Rola parków, systemów leśnych dla ochrony powietrza.
  8. Monitoring powietrza.

Podsumowaniem naszego projektu, były przygotowane przez uczniów prezentacje swoich prac.

Nauczycielka biologii – p. J. Fidzińska