Drukuj

Ważne terminy

 

 

Dzień otwarty on-line na Facebooku 14 kwietnia 2021r. godz. 18.00

facebook.com/Stefan.Czarniecki

 

 

TERMINARZ POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO XLVI LO

 

REKRUTACJA ZASADNICZA

v  17.05 do 21.06.2021 do godz. 15.00 – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół wniosek o przyjęcie do szkoły można składać elektronicznie);

v  17.05 do 31.05 do godz. 15.00składanie wniosków do oddziałów dwujęzycznych;

v  01.06 do 14.06 – sprawdzian uzdolnień kierunkowych;

v  Absolwenci  ubiegający się o przyjęcie do klas pierwszych dwujęzycznych zobowiązani są do przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych, który odbędzie się

02.06 godz. 15.00 - dla kandydatów do klas 1 AH P (jęz. hiszpański),

09.06 godz. 15.00dla kandydatów do klas 1 AN P (jęz. niemiecki),

v  Absolwenci ubiegający się o przyjęcie do klas wstępnych dwujęzycznych zobowiązani są do przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych, który odbędzie się

10.06 godz. 15.00dla kandydatów do klas 0 AH P (jęz. hiszpański) i 0 AN P (jęz. niemiecki);

do 17.06 – podanie do wiadomości listy uczniów, który uzyskali pozytywny wynik egzaminu kompetencji i predyspozycji językowych;

28.06 godz. 10.00 – drugi termin sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do kl. 1 ANP;

29.06 godz. 14.00 – drugi termin sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do kl. 1 AHP;

01.07 godz. 10.00 – drugi termin sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów do klas wstępnych 0 AHP i 0 ANP;

do 09.07.2021 – podanie do wiadomości listy uczniów, który uzyskali pozytywny wynik egzaminu kompetencji i predyspozycji językowych;

v  od 25.06 do 14.07.2021 do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopię zaświadczenia o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty oraz na zmianę wniosku o przyjęcie, w tym zmianę szkół;

v  22.07.2021ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

v  od 23.07 do 30.07 godz. 15.00  – potwierdzenie woli przyjęcia przez złożenie w liceum: oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty, dwóch zdjęć oraz deklaracji dotyczącej wyboru drugiego języka obcego przez uczniów klas b, bm, c, f (formularz dostępny w sekretariacie);

v  02.08.2021 do godz. 14.00 - komisja rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki w XLVI LO.

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

02.08.2021 - poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole;

 

do 03.08.2021 - opublikowanie przez właściwego kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych;

 

03.08 do 06.08.2021 – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (kopia świadectwa i kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty);

 

Terminy egzaminów uzdolnień kierunkowych przeprowadzanych w rekrutacji uzupełniającej (dotyczy oddziałów dwujęzycznych):

09.08 godz. 10.00 – termin sprawdzianu kompetencji językowych do kl. 1 AN P;

09.08 godz. 14.00 – termin sprawdzianu kompetencji językowych do kl. 1 AH P;

10.08 godz. 10.00 – termin sprawdzianu predyspozycji językowych do klas 0 AHP i 0 ANP;

do 13.08.2021 – podanie do wiadomości listy uczniów, który uzyskali pozytywny wynik egzaminu kompetencji i predyspozycji językowych;

 

16.08.2021ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w ramach rekrutacji uzupełniającej;

 

od 17.08 do 20.08 godz. 15.00  – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły;

23.08.2021 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły w ramach rekrutacji uzupełniającej, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki w XLVI LO.